Saturday, September 13, 2014

ಅರ್ಪಣೆ

ಬಾನಿನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹಿಡಿದು
ನಿನ್ನ ಸೆರಗಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸುವಾಸೆ 
ಹೂವಿನ ಕಂಪನ್ನು ಕಟ್ಟಿಡಿದು 
ನಿನ್ನೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸುವಾಸೆ 
ಕೋಗಿಲೆಯ ಇಂಪಾದ ದನಿಯ 
ನಿನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿಸುವಾಸೆ 
ಗುಲಾಬಿಯ ರಂಗನ್ನು ಬಸಿದು 
ನಿನ್ನ ಅದರಗಳಿಗೆ ಲೇಪಿಸುವಾಸೆ 
ಈ ಜಗದ ಸೊಬಗನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು 
ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಾಸೆ 


No comments:

Post a Comment