Wednesday, January 6, 2010

ನಗು

ನಗುವೊಂದೇ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲಿ ಎಲ್ಲ
ನಗುತಲಿದ್ದರೆ ಪಡೆಯುವಿರಿ ನಗು ನಗುತಲಿ ಎಲ್ಲ
ನಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರೆ ಎಲ್ಲ
ಎಲ್ಲವ ಬಲ್ಲ ನಗು ಎನುವುದು 'ನಾನೇ ಎಲ್ಲ '

1 comment:

  1. idella nanagae gotte iralilla..........

    ReplyDelete