Wednesday, January 6, 2010

ಕನಸು


ವಾಸ್ತವತೆಯ ಅರಿವನ್ನೇ ಮರೆಸುವ ಕನಸು
ಚಿಂತೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಕನಸು
ಸದಾ ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿ ಈ ನನ್ನ ಕನಸು
ಮನವನು ಕಲಕದೆ ಆಗಲದು ನನಸು

No comments:

Post a Comment